Huisstijl

Ontwerp: Leo ten Have creatieve communicatie

Website

Ontwerp: Leo ten Have creatieve communicatie

Prins Hendrikstraat 26
7001 GL Doetinchem
(0314) 340205
info@leotenhave.nl
www.leotenhave.nl


Disclaimer

Deze website is eigendom van Horeca Uitzendbureau Groep [HUG]. Met het bezoeken van deze website accepteer je deze disclaimer. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan [HUG]. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de [HUG] delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit

Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel de [HUG] deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verantwoordelijkheid

De [HUG] is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van op deze website door gebruikers geplaatste teksten, beelden of links. Uitingen van gebruikers op deze website zijn hun persoonlijke mening(en) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de [HUG].

Evenmin is de [HUG] verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kun je melden aan de webbeheerder (info@horeca-uitzendbureau.com).

Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch de [HUG], noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens de [HUG], is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.